Mediaproffs

Kostnadsfri analys

Genom vår tjänst som vi kallar mediarådgivning tar vi ett helhetsgrepp på det som har med er digitala marknadsföring och synlighet att göra.

Det innebär att vi analyserar er digitala plattform (hemsida, SEO, Ads, Display, Sociala medier, banners, övriga sökmotorer m.m) och skräddarsyr en marknadsföringsplan som gör att ni når rätt målgrupp i rätt tid.
Allt detta sker av en personlig koordinator som blir den enda kontaktperson som våra kunder behöver.

Som kund hos Mediaproffs kan ni också känna er trygga med att all upphandling som sker är godkänd av er samt att inga egenintressen eller någon form av provision är knutna till inköpen.

SEO

Ads

Display

Sociala medier

Vår mediarådgivning innebär följande fördelar

Utifrån en grundläggande analys av er verksamhet och framförallt vilken målgrupp ni vänder er till optimerar vi er synlighet till rätt kostnad.

För merparten av våra kunder innebär det att man får en lägre totalkostnad än vad man hade tidigare.Generellt sänker vi kundernas kostnader med ca 40 % om året och höjer effektiviteten genom att noggrant välja de produkter och tjänster som speglar ert unika behov. Det gör att tjänsten är finansierad redan första året

När man placerar pengar i rätt produkter till rätt pris och riktat till Er målgrupp gör pengarna nytta.

Tidigare kostnader blir investeringar. Vi brukar likna vår tjänst med att istället för att sprida sina pengar som en hagelskur och ”hoppas det träffar någon” utövar man prickskytte genom att i förväg göra ett gediget analysarbete och ta reda på hur just din målgrupp söker när de har behov som kan mötas av era produkter eller tjänster.
På detta sätt syns du vid rätt tillfälle till rätt kostnad och dina satsade pengar genererar tillbaka i form av både nya och återkommande kunder.

Genom att planera inköpen INNAN säljarna kontaktar Er, görs inga onödiga inköp överhuvudtaget. Det innebär att man får en planerad och kontrollerad styrning på sin kommande marknadsföringsplan.

När det ringer säljare till dig som kund så hänvisas de alltid till Mediaproffs som sedan sköter all kommunikation och ev. upphandling med säljaren. På detta sätt kommer många dåliga förslag att sorteras bort och risken för att bli lurad av ”slipade säljare” minimeras.

Vi tar hand om ALL kommunikation med säljarna. Du sparar ovärderlig tid som kan läggas på annat.

Vi uppmuntrar våra kunder att hellre hänvisa en säljare för mycket än en för lite. Många har den tråkiga erfarenheten att prata lite för länge med en säljare som påstår att det de erbjuder är det bästa för just dig. Genom att hänvisa säljaren direkt sparar du mycket tid och vi kan för er räkning ta reda på om det aktuella erbjudandet gynnar er eller inte.

Dessutom slipper man också det efterarbete det kan innebära genom att behöva bestrida en s.k. order som inte sällan kan dyka upp efter den här typen av samta

Vi tar hand om ALL kommunikation med säljarna. Du sparar ovärderlig tid som kan läggas på annat. Vi uppmuntrar våra kunder att hellre hänvisa en säljare för mycket än en för lite. Många har den tråkiga erfarenheten att prata lite för länge med en säljare som påstår att det de erbjuder är det bästa för just dig. Genom att hänvisa säljaren direkt sparar du mycket tid och vi kan för er räkning ta reda på om det aktuella erbjudandet gynnar er eller inte. Dessutom slipper man också det efterarbete det kan innebära genom att behöva bestrida en s.k. order som inte sällan kan dyka upp efter den här typen av samta