Mediaproffs

Hur funkar det?

Innan

Vi gör en noggrann analys av ert företag och tar reda på vad era behov är, vilka geografiska områden ni bör synas i, vad tjänar ni mest pengar på, vad söker era kunder på och hur syns era konkurrenter. Detta är något vi lägger väldigt mycket tid på framförallt år 1, för att få en så pass effektiv och behovsanpassad marknadsföring som möjligt.

Under

När ni är kunder hos oss har ni förmånen att hänvisa ALLA säljare till oss, som ringer till er (marknadsföring, försäljning, sponsring m.m). Vi tar sedan fram en medieplan där ni ser svart på vitt vart era pengar kommer att placeras, genom att ha planerade inköp i förväg, INNAN säljarna tar kontakt med er så vet vi att inga onödiga eller dumma inköp kommer att göras. Vi följer sedan medieplanen det kommande året där vi sköter inköpen åt er och maximerar era paket till en så låg kostnad som möjligt.

Efter

När det sedan har gått 12 månader så gör vi en sammanställning på den medieplanen vi tidigare har kommit överens om och ni får all statistik på de inköp vi har gjort. I sammanställningen går vi igenom varje inköp noggrant och detaljerat för att ni ska veta vad era investerade pengar har genererat tillbaka

Vill du ha en kostnadsfri analys av ditt bolag?

Fyll i formuläret eller ring oss här: